Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2008

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πριμ για ξερίζωμα αμπελώνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ότι χορηγείται πριμοδότηση αμπελώνων υπό προϋποθέσεις από την 1-8-2008 ως και την περίοδο 2010-2011. Οι εκριζώσεις γίνονται κατόπιν έγκρισης και σχετικής αυτοψίας από την Υπηρεσία πριν και μετά την εκρίζωση.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στα κατά τόπους Κέντρα ή Γραφεία Αγροτικής το μήνα Αύγουστο 2008 για τη φετινή περίοδο ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητοι έλεγχοι (Διοικητικοί και Επιτόπιοι).
Προηγούνται στις εγκρίσεις όσοι εκριζώνουν ολόκληρη την αμπελουργική τους εκμετάλλευση και όσοι είναι άνω των 55 ετών με φθίνουσα σειρά ως προς την έκταση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
* Επικαιροποιημένη καρτέλα παραγωγού και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από το αμπελουργικό μητρώο.
* Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών των ετών 2006-2007 ή ισοδύναμη δήλωση παραγωγής συνεταιριστικού οινοποιείου ή κατά παρέκκλιση ισοδύναμη δήλωση παραγωγής οινοποιείων, με υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν υπέβαλαν δηλώσεις συγκομιδής.
Τα προς εκρίζωση αμπέλια πρέπει να είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα (να έχει πληρωθεί το σχετικό αντίτιμο) και να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Ο αιτών δεν πρέπει να έχει πάρει άλλη οικονομική στήριξη εθνική ή κοινοτική από αναδιάρθρωση αμπελιού ή άλλο πρόγραμμα (βιολογική γεωργία, σχέδιο βελτίωσης κ.λπ.) τα προηγούμενα 10 ή 5 χρόνια αντίστοιχα και δεν έχει φυτέψει αμπέλι με δικαίωμα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τοπικούς Γεωπόνους και σε περίπτωση απουσίας στο Γεωπόνο Αμπελουργίας κ. Πασχαλίδη.
ΚΑΑ Ιστιαίας: 22260 52232
ΚΑΑ Καρύστου: 22240 22527
ΚΑΑ Κύμης: 22220 22247
ΚΑΑ Αλιβερίου: 22230 22808
ΚΑΑ Χαλκίδας: 22210 27819
ΚΑΑ Μαντουδίου: 22270 22060
ΚΑΑ Ψαχνών: 22280 22754
ΓΑΑ Αυλωναρίου: 22230 31317
ΓΑΑ Λίμνης: 22270 31459
ΓΑΑ Αμαρύνθου: 22290 36795

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ Ο ΜΙΣΤΡΟΣ

Καλό απόγευμα.
Αύγουστος του 2008 , οι ζέστες ακόμη και σήμερα συνεχίζονται, δύσκολο το καλοκαίρι, αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και χωρίς νερό.
Στο Μίστρο δεν έχουν νερό και δεν ξέρω πως μπορεί να λυθεί.
Τα προηγούμενα χρόνια είχατε βρει τρόπους, ακόμη και με βυτία κουβαλάγατε, αλλά το νερό δεν έλειπε.
Φέτος, ο εφιάλτης της έλλειψης νερού επέστρεψε, και πιστέψτε με είναι πολύ δύσκολος.
Σκοπός της επικοινωνίας μου είναι καταρχήν να σας γνωστοποιήσω το πρόβλημα , γιατί συμβαίνουν και αυτά,
Να μην ξέρετε το πρόβλημα.
Ελπίζω να το αντιμετωπίσετε
Ευχαριστώ για την κατανόηση .
Περιμένοντας νέα σας
Με εκτίμηση

ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ ΑΕ»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την οποία αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” και επιβάλλεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).
Το εν λόγω σχέδιο ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με βάση τα Κείμενα Αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ Reference Documents – BREFs) που έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ΙPPC για τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων και για λοιπές εγκαταστάσεις/συστήματα, που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους όπως: α) τα συστήματα ψύξης, β) η αποθήκευση υλικών, γ) οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δ) τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι μεταξύ των άλλων μέτρων έχουν τεθεί:
1. ‘Αμεση αντικατάσταση της υφιστάμενης μονάδας υγρής αποκονίωσης στην Περιστροφική Κάμινο (Π/Κ) 1 και χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των υφιστάμενων μονάδων υγρής αποκονίωσης στις Π/Κ 2 και 3 από συστήματα ξηρής αποκονίωσης, τεχνολογίας τύπου σακόφιλτρων ή ηλεκτρόφιλτρων, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές σκόνης και να επιτυγχάνεται η μέση ημερήσια τιμή των 40 mg/Nm3 για τα αιωρούμενα σωματίδια. Ανακαίνιση της μονάδας ηλεκτροστατικών φίλτρων της Π/Κ 4 μέχρι 31.12.08.
2. Αναβάθμιση του συστήματος διακίνησης σκόνης από τις εγκαταστάσεις αποκονίωσης των Π/Κ προς τη μονάδα σφαιροποίησης (pelletizing) μέχρι τις 31.12.08.
3. Χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση απορροφητήρων σκόνης στην αίθουσα των ηλεκτροκαμίνων (Η/Κ) καθώς και μονάδας αποκονίωσης ξηρού τύπου στις Η/Κ. (οξείδιο του αζώτου)
4. Χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση στις καμινάδες των Π/Κ, των Η/Κ και των μεταλλακτών (Μ/Τ) συστημάτων συνεχούς μέτρησης και ηλεκτρονικής καταγραφής των αιωρούμενων σωματιδίων, SO2(διοξείδιο του θείου) και NOX . (οξείδιο του αζώτου).
5. Περιοδική παρακολούθηση των βαρέων μετάλλων στα αέρια απόβλητα των Π/Κ, των Η/Κ και των Μ/Τ.
6. Υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον ενός σταθερού σταθμού μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων (PM10), SO2 και Ni (νικέλιο), εγκατεστημένου κατάντι του ανέμου ως προς το μεταλλουργικό συγκρότημα της εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” στην πλησιέστερη οικιστική περιοχή.
7. Υποχρέωση διενέργειας ενδεικτικών μετρήσεων, τέσσερις (4) φορές το έτος (εποχιακά), διάρκειας 15 ημερών έκαστη σε γειτονικές αστικές περιοχές (π.χ. Λάρυμνα, Μαρτίνο, Μαλεσίνα) κυρίως για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10, PM2,5) και τα μέταλλα (νικέλιο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο).
8. Υποχρέωση υποβολής αναθεωρημένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την κοκκοποίηση της σκωρίας Η/Κ ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας τους και να επιτυγχάνεται η οριακή τιμή των αιωρούμενων στερεών στα υγρά απόβλητα, καθώς και μελέτης διαχείρισης των ομβρίων υδάτων τόσο της βιομηχανικής εγκατάστασης όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων, στην οποία να προβλέπεται η κατασκευή κατάλληλου δικτύου συλλογής τους, τυχόν επεξεργασίας και απορροής τους με σκοπό την αποφυγή διάθεσης επιβαρημένων επιφανειακών απορροών στο περιβάλλον.
9. Υποχρέωση υποβολής Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης της σκόνης που παρήχθη κατά τα προηγούμενα έτη, έχει συγκεντρωθεί σε χώρο εντός του γηπέδου της εγκατάστασης και έχει καλυφθεί με τεχνητή χλόαση, με σκοπό τη χορήγηση σχετικής άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
10. Όροι και μέτρα για την λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων και των υδροληψιών.

ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ

Σε μαύρο χάλι πάνω από δυο μήνες τώρα είναι ο κεντρικός δρόμος από Καθενούς για Στενή. Σε τρία μεγάλα κομμάτια του δρόμου έχουν γίνει έργα για να στρωθεί άσφαλτος και όχι μόνο άσφαλτος δεν στρώθηκε αλλά και ο χωματόδρομος που μας προέκυψε είναι σε άθλια μορφή.Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι πολλά και νομίζουμε ότι κάποιος αρμόδιος πρέπει να απαντήσει.Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες και πότε θα ξαναξεκινήσουν;Όχι τίποτε άλλο να το ξέρουμε για να αλλάζουμε δρόμο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2008

ΚΟΡΑΚΑΣ

Και πάλι στις επάλξεις ενα δυναμικό μπλόγκ το οποίο το τελευταίο διάστημα είχε αναστείλει την λειτουργία του.Μιλάμε για την σελίδα ΚΟΡΑΚΑΣ το οποίο θα βρείτε σε νεα διεύθυνση:http://korakas.pblogs.gr/

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΕΝΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ένα cd με παλιά δημοτικά τραγούδια ετοιμάζεται στη Στενή και το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τους συντελεστές πρόκειται για δημοτικά τραγούδια γνωστά στα πανελλήνιο τα οποία τραγουδήθηκαν και στο χωριό τους σε παραλλαγές.
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Τάσος Ιωαννίδης ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΥ στη Στενή το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
http://evia-reporter.blogspot.com/

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2008

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΙΣΤΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οριοθετήθηκαν οι πυρόπληκτες βιοκαλλιέργειες

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, οριοθετήθηκαν οι πυρόπληκτες περιοχές όπου θα εφαρμοσθούν τα μέτρα υπέρ των πυρόπληκτων παραγωγών και ειδικότερα οι παρεκκλίσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 για τη βιολογική κτηνοτροφία λόγω καταστροφικών πυρκαγιών. Η ΚΥΑ αυτή με αριθμό 305814/18-07-08 έρχεται να τροποποιήσει την με αριθμό 335273/6-11-07 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τις πυρκαγιές κατά το έτος 2007.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οριοθέτηση των πυρόπληκτων περιοχών αυτών, προκειμένου να γίνει εφαρμογή των παρεκκλίσεων του κανονισμού για τη βιολογική κτηνοτροφία, έχει ως ακολούθως:
* Από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007, βάσει της υπ.αριθμ. οικ/5285/Α32/31.08.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ, περιλαμβάνονται τα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:
Νομός Εύβοιας
Δήμοι Στυραίων, Αμαρυνθίων, Κονιστρών & Ταμυναίων
Δ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου & Πούρνου του Δήμου Διρφύων
Δ.Δ. Μαρμαρίων & Στουππαίων του Δήμου Μαρμαρίου
Δ.Δ. Ωρολογίου & Αγίου Γεωργίου του Δήμου Αυλώνος
Περιοχή Γέροντα του Δήμου Ερέτριας
* Από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου & Αυγούστου 2007, βάσει της υπ.αριθμ. οικ/6374/Α32/10.10.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ, περιλαμβάνονται τα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:
Νομός Εύβοιας
Κοινότητα Λιχάδας
Δ.Δ. Καλοχωρίου-Παντειχίου του Δήμου Αυλίδας


Φωτό ξέρεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΑ

Ήθελαν στάχτη
το δάσος της Τριάδας

Η καταστροφή ενός πολύτιμου δάσους, στην καρδιά της Εύβοιας απετράπη χτες παρά τις αντιξοότητες, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ανεπισήμως έγινε από την πρώτη στιγμή λόγος για πυρκαγιά που «δεν ξέσπασε τυχαία».

Όλα ξεκίνησαν χτες το μεσημέρι, όταν φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από μια δύσβατη περιοχή κοντά στο χωριό Τριάδα του Δήμου Μεσσαπίων και πιο συγκριμένα, στην έκταση πίσω από το εργοτάξιο της ΛΑΡΚΟ. Στην περιοχή εκείνη την ώρα έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι που προκάλεσαν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς στο πυκνό δάσος.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο έφτασαν 5 πυροσβεστικά οχήματα από τη Χαλκίδα και 4 από τον σταθμό των Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Ψαχνών, με 30 συνολικά άντρες, που ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες. Στο δύσκολο έργο τους είχαν και τη συνδρομή πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΑΚ, που προσέφερε πολύτιμη βοήθεια. Εκτός από τα επίγεια μέσα διατέθηκαν χωρίς καθυστέρηση και εναέρια και πιο συγκεκριμένα 3 αεροσκάφη τύπου Canadair και ένα ελικόπτερο.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν πολύ το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας φόβους για ανεξέλεγκτη κατάσταση, που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν τελικά. Τρεις περίπου ώρες αργότερα και έπειτα από συνεχής ρίψεις νερού από αέρος, είχε επιτευχθεί τελικά η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς, που είχε προλάβει στο μεταξύ να αποτεφρώσει 1,5 στρέμμα δάσους. Στο σημείο παρέμειναν κατά τη διάρκεια της νύχτας επίγειες δυνάμεις, για το φόβο αναζωπύρωσης εστιών.

«Δεν ήταν τυχαία»

Σε δήλωση του στον Ε.Τ., ο επικεφαλής του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Ψαχνών, Σπύρος Ραπτάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Όπως διευκρίνισε η πρώτη εστία εντοπίστηκε σε μια πολύ δύσβατη περιοχή, από την οποία δεν περνάει ούτε δασικός δρόμος και για την προσέγγιση της ο ίδιος και η ομάδα του χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα. Από τα λεγόμενα του αφέθηκε να εννοηθεί ότι το πολύτιμο δάσος της περιοχής στέκεται εμπόδιο στα σχέδια κάποιων.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται στο μεταξύ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, ενώ θεωρείται πραγματικά ευτύχημα που η φωτιά δεν ξέφυγε από τον έλεγχο, κάτι που θα είχε ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες.(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ ΤΥΠΟ)

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

500 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός ανακοινώνει ότι με τροπολογία, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή στο πλαίσιο του Νομοσχεδίου για την κτηνοτροφία, προβλέπεται η χορήγηση περίπου 500 υποτροφιών σε παιδιά κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων χαμηλού εισοδήματος, τα οποία εισάγονται και φοιτούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, κυρίως με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την αγροτική ανάπτυξη.
Οι πόροι για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών προέρχονται από τις εξής πηγές:
1. Από την περικοπή του ποσοστού της κρατικής επιχορήγησης των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ από το 1,5% επί των εσόδων του ΕΛΓΑ, που ήταν έως σήμερα, σε 0,5%.
2. Από τη διάθεση επιπρόσθετου αντίστοιχου ποσού από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ.
Το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται και θα διατίθεται κάθε χρόνο για τη χορήγηση των περίπου 500 υποτροφιών κυμαίνεται από 1,7 έως 2 εκ. ευρώ.
Την ευθύνη υλοποίησης της εν λόγω πρωτοβουλίας αναλαμβάνει Ειδική Επιτροπή, που συγκροτείται υπό την προεδρία του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Προέδρου του ΕΛΓΑ και του Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση των υποτροφιών θα ανακοινωθούν με σχετική εγκύκλιο, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Νόμου.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός κ. Κοντός επισήμανε τα εξής: «Η νομοθετική πρωτοβουλία που αναλάβαμε κρίθηκε απαραίτητη για πολλούς λόγους. Αφενός, θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε οικονομικά τα παιδιά κατά κύριο επάγγελμα αγροτών χαμηλού εισοδήματος, ώστε να αντεπεξέλθουν στις πρώτες δαπάνες της φοίτησής τους. Θεωρούμε, δε, ότι με την πρωτοβουλία μας τους δίνουμε ένα ακόμη κίνητρο, ώστε περαιώνοντας τις σπουδές τους να επανέλθουν στην ελληνική περιφέρεια, συνεισφέροντας στην αγροτική ανάπτυξη του τόπου μας.
Αφετέρου, διότι διαπιστώσαμε ότι οι καταβαλλόμενες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ, οι οποίες λειτουργούν διαχρονικά χωρίς την απαραίτητη νομιμοποίησή τους από τη βάση, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ανισομερείς, ήταν και κατά πολύ υψηλότερες των πραγματικών λειτουργικών τους αναγκών.
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκουμε την εξυγίανση του αγροτοσυνδικαλιστικού Κινήματος και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Θεωρούμε, όμως, ότι ένα ανεξάρτητο Συνδικαλιστικό Κίνημα οφείλει απαραίτητα να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του με πόρους που προέρχονται από τις εισφορές των μελών του και όχι να λειτουργεί και να εξαρτάται από τις κρατικές επιχορηγήσεις

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Την εγγραφή 7.436 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών στον προϋπολογισμό του 2008 με σκοπό τον διορισμό τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβλέπει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα ύστερα από απόφαση κατανομής των θέσεων αυτών από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών θα ανέλθει στα 54 εκατομμύρια ευρώ για το 2008 και τα 163 εκατομμύρια ευρώ για το 2009 κι εντεύθεν.

Ειδικότερα, εγγράφονται στον προϋπολογισμό:

Α. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (3.649 θέσεις)
- 2.233 θέσεις ΠΕ70 Δασκάλων
- 893 θέσεις ΠΕ60 Νηπιαγωγών
- 103 θέσεις ΠΕ06 Αγγλικής
- 420 θέσεις ΠΕ11 Φυσ. Αγωγής

Β. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3.787 θέσεις)
• 127 θέσεις ΠΕ01 Θεολόγων
• 955 θέσεις ΠΕ02 Φιλολόγων
• 480 θέσεις ΠΕ03 Μαθηματικών
• 316 θέσεις ΠΕ04.01 Φυσικών
• 152 θέσεις ΠΕ04.02 Χημικών
• 78 θέσεις ΠΕ04.04 Βιολόγων
• 33 θέσεις ΠΕ04.05 Γεωλόγων
• 192 θέσεις ΠΕ05 Γαλλικής
• 229 θέσεις ΠΕ06 Αγγλικής
• 306 θέσεις ΠΕ07 Γερμανικής
• 72 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
• 107 θέσεις ΠΕ09 Οικονομολόγων
• 26 θέσεις ΠΕ10 Κοινωνιολόγων
• 321 θέσεις ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
• 6 θέσεις ΠΕ12.01 Πολιτ. Μηχ.-Αρχιτεκτ.-Τοπογρ.
• 3 θέσεις ΠΕ12.04 Μηχανολόγων-Μηχαν. Παραγ. & Διοικ.-Ναυπηγών
• Μία θέση ΠΕ12.08 Χημ. Μηχαν.-Μεταλλειολόγων
• 27 θέσεις ΠΕ13 Νομικών & Πολιτ. Επιστημών
• 18 θέσεις ΠΕ14.01 Ιατρ.,Οδοντ., Φαρμ. Νοσοκ.
• 6 θέσεις ΠΕ14.04 Γεωπόνων- Δασολογίας & Φυσικού Περιβ.
• 19 θέσεις ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
• 29 θέσεις ΠΕ16 Μουσικών
• 6 θέσεις ΠΕ17.01 Πολιτικοί-Τοπογρ. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ
• 18 θέσεις ΠΕ17.02 Μηχανολ. Ναυπ. & Τεχν. Ενεργ. Τεχν. (κατεύθυνση: ενεργ. Μηχανολόγου)
• 9 θέσεις ΠΕ17.03 Ηλεκτρολ. & Τεχν. Ενεργ. Τεχν. (κατεύθυνση: Ενεργ. Ηλεκτρολ.)
• 6 θέσεις ΠΕ17.04 Ηλεκτρ. & Τεχν. Ιατρ. Οργαν.
• 9 θέσεις ΠΕ18.01 Γραφ. Τεχνών-Γραφιστικής-Διακοσμ.-Συντηρ.έργ.τέχνης & Αρχ. Ευρημάτων
• 43 θέσεις ΠΕ18.02 Διοικ. Επιχ.-Λογιστ.-Τουρ. Επιχ/σεων-Εμπορίας & Διαφήμισης (MARKETING)
• 54 θέσεις ΠΕ18.04 Αισθητικής
• 6 θέσεις ΠΕ18.07 Ιατρικών εργαστηρίων
• Μία θέση ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής
• Μία θέση ΠΕ18.09 Κοινων. εργασίας
• 22 θέσεις ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής-Μαιευτικής-Επισκεπτών Υγείας
• 19 θέσεις ΠΕ18.12 Φυτικής παραγωγής - Ζωικής παραγωγής - Ιχθυοκομίας –Αλιείας - Γεωργικών μηχανών & αρδεύσεων – Δασοπονίας - Διοικ.γεωρ. εκμεταλ. θερμοκ. καλλιεργειών & ανθοκομίας
• 9 θέσεις ΠΕ8.18 Οχημάτων ΤΕΙ
• 3 θέσεις ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας
• 3 θέσεις ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθ. (Πλοίαρχοι)
• 6 θέσεις ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπ. Φυσιοθεραπευτών
• 2 θέσεις ΠΕ18.31 Μηχαν. Εμπορ. Ναυτικού
• 11 θέσεις ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων
• 4 θέσεις ΠΕ18.36 Τεχνολόγων τροφίμων-Διατροφής-Οινολογία & Τεχν. Ποτών
• 5 θέσεις ΠΕ 19.00 Πληροφορ. ΑΕΙ-ΤΕΙ
• 3 θέσεις ΠΕ 32 Θεατρικών σπουδών
• 8 θέσεις ΠΕ 34 Ιταλικής
• Μία θέση ΤΕ01.01 Σχεδιαστών
• 3 θέσεις ΤΕ01.02 Μηχανολόγων
• Μία θέση ΤΕ01.04 Ψυκτικών
• Μία θέση ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγων
• Μία θέση ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικών
• Μία θέση ΤΕ01.13 Προγραμματιστών Η/Υ
• 10 θέσεις ΤΕ01.19 Κομμωτικής
• Μία θέση ΤΕ01.20 Αισθητικής
• 17 θέσεις ΤΕ16 Μουσικής

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αλέξανδρος Κοντός είχε συνάντηση σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, με τη Συντονιστική Επιτροπή των Κτηνοτρόφων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑ&Τ, κ. Κώστας Σκιαδάς και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, κ. Χρήστος Αυγουλάς.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Ο Υπουργός, κ. Κοντός ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για την επικείμενη ψήφιση του Νομοσχεδίου για την κτηνοτροφία, μέσα από το οποίο επιλύονται προβλήματα που ταλάνιζαν χρόνια τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω στήριξής τους με επιπλέον μέτρα.
Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός, σε δηλώσεις του, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Μετά τη συνάντηση που είχαμε χθες με τους κτηνοτρόφους, σήμερα είχαμε μια δεύτερη συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή των κτηνοτρόφων. Χθες ήταν ο Σύνδεσμος της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ένας Σύνδεσμος που τώρα δημιουργήθηκε και κάναμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Αναλύθηκαν όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την Ελληνική κτηνοτροφία, τους εξηγήσαμε τις ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα. Θα πρέπει να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται νομοσχέδιο μόνο για τη στήριξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Επίσης, αναλύσαμε τα περαιτέρω μέτρα που προγραμματίζει να λάβει το Υπουργείο, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική στήριξη των Ελλήνων κτηνοτρόφων.
Έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και έχουμε μια συνεχή επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα. Διαπιστώθηκε ότι ναι μεν υπάρχουν δυσκολίες, από εκεί και πέρα όμως λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη των Ελλήνων κτηνοτρόφων και την ενίσχυση της ζωικής μας παραγωγής.
Θεωρώ, ότι υπάρχει κατανόηση από την πλευρά τους, έχουμε μία ειλικρινή συνεργασία και αυτή τη συνεργασία προτιθέμεθα να τη συνεχίσουμε προς όφελος και της ελληνικής κτηνοτροφίας, αλλά και γενικότερα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.
Θέλω, επίσης, να σας πω ότι υπήρξαν δυσκολίες, οι οποίες όμως σιγά-σιγά φαίνεται στον ορίζοντα ότι αρχίζουν και ξεπερνιούνται. Ήδη οι τιμές των ζωοτροφών εμφανίζουν υποχώρηση και παράλληλα παρατηρείται αύξηση στις τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος. Εμείς, όταν υπήρξαν οι δυσκολίες, στηρίξαμε την κτηνοτροφία με πολύ γενναία μέτρα. Δόθηκαν 300 εκ. ευρώ ως άτοκο δάνειο, υπήρξε επιβάρυνση 50 εκ. ευρώ για το άτοκο αυτό δάνειο, ενώ η εξισωτική αποζημίωση πληρώθηκε 10 μήνες νωρίτερα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ειδική ενίσχυση, ύψους 150 εκατ. ευρώ που εισπράττουν οι κτηνοτρόφοι ορεινών περιοχών, ενώ στο παρελθόν η εξισωτική αποζημίωση πληρωνόταν 2,5 περίπου χρόνια αργότερα από την κανονική ημερομηνία της πληρωμής της.
Εξετάζουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα πληρωμής της εξισωτικής αποζημίωσης προκαταβολικά και φέτος, έτσι ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν οι κτηνοτρόφοι ζωοτροφές την περίοδο που είναι χαμηλές οι τιμές. Παράλληλα, όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουμε με το Νομοσχέδιο αποτελούν έναν τρόπο στήριξης και βοήθειας των Ελλήνων κτηνοτρόφων».

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ

Τα Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη του Α.Ο.Στενής Διρφύων και Α.Ε.Πάλιουρα αποφάσισαν την συγχώνευση των συλλόγων σε ένα νέο σύλλογο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ».
Είναι το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη μελλοντική συνεργασία όλων των ποδοσφαιρικών σωματείων της Δίρφυς.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που ανέλαβε τη διοίκηση για τα δυο προσεχή χρόνια της «Ένωσης Διρφύων» είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜ: ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΝΤΑΛΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Α: ΛΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ Β: ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΑΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΤΕΣ

Προπονητής προσελήφθη ο φιλόδοξος κ.Καραναστάσης Γιώργος που τον διακρίνει η εργατικότητα και η γνώση του ποδοσφαίρου. Το έμψυχο δυναμικό της Ένωσης Διρφύων αποτελούν οι ποδοσφαιριστές:
ΒΛΑΧΟΣ-ΓΕΓΚΟ-ΚΑΡΑΓΚΟΣ-ΚΙΑΠΕΚΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ-ΛΕΖΓΗΣ-ΛΟΙΖΟΣ-ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΗΛ-ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜ-ΚΑΡΚΑΛΗΣ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΑΛΕΜΗΣ-ΓΙΑΜΑΣ-ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ-ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΖΑΘΑΣ-ΤΣΩΚΟΣ-ΦΕΙΟΖΟΛΙ.
Την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο αποκτήθηκαν οι Παππακυριακού Κυρ. από Ερμή Πηλίου,Τιόπουλος από τον Κύζικο Νέας Αρτάκης, ο Τζαθάς από τον Πούρνο και ο Λοίζος από τα Βασιλικά.
Στόχος της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΡΦΥΩΝ είναι να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα Β κατηγορίας αφού υπάρχουν όλα τα εχέγγυα, ισχυρή διοίκηση, καλός προπονητής, καλό έμψυχο δυναμικό και αθλητικές εγκαταστάσεις που θα ζήλευαν και επαγγελματικοί σύλλογοι.
Η διοίκηση ,ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΡΦΥΩΝ καλούν τους υγιείς φιλάθλους της Στενής,του Πάλιουρα και του Δήμου Διρφύων γενικότερα, να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια ώστε όλοι ενωμένοι να επιτευχθούν οι στόχοι που σε αυτή την φάση είναι ενότητα-δουλειά και πρωτάθήμα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:6948214499
Γ.Γ. :6974871860
ΕΦ.ΔΗΜ,.ΣΧ:6972837698

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Η "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ


Περιβαλλοντική σφαγή

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΒΟΙΑ
Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Φωτ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ


Ενα περιβαλλοντικό έγκλημα συντελείται εδώ και 35 χρόνια στην κεντρική Εύβοια, στους πρόποδες της Δίρφης: Δεκάδες σφαγεία, χοιροτροφεία και πτηνοτροφεία ρίχνουν ανεπεξέργαστα τα απόβλητά τους, κυριολεκτικά όπου βρουν.
Η λιπαρή κρούστα από τα ζωικά απόβλητα περνάει στο σύστημα ύδρευσης, καταγγέλλουν οι κάτοικοι.
Κοντά στις μονάδες οι αγωγοί δημιουργούν «λίμνες» με μαύρο και πράσινο νερό που σε πολλά σημεία καλύπτεται από παχιά, λιπαρή κρούστα. Οχετοί αποβλήτων διανύοντας μεγάλες αποστάσεις χύνονται στον Λήλαντα και τον Μεσσάπιο ποταμό και από εκεί στον Ευβοϊκό. Σε άλλα σημεία κρεατάλευρα και όλων των ειδών τα στερεά υπολείμματα σχηματίζουν βουνά.

Ακριβώς δίπλα, το παζλ της μόλυνσης συμπληρώνεται από κάποιες... καλλιεργήσιμες εκτάσεις!


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ο Νομάρχης Ευβοίας έστειλε την ακόλουθη επιστολή προς τις πληγείσες οικογένειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στις περιοχές Μίστρου-Θεολόγου Δήμου Διρφύων Ευβοίας:

Είναι γνωστό ότι κατά την διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών του έτους 2007 και αμέσως μετά εκδηλώθηκε ένα σημαντικό κίνημα αλληλεγγύης από τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Συγκεντρώθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από την Κυβέρνηση για την αποκατάσταση των καταστροφών και γι΄ αυτό το λόγο ιδρύθηκε ειδικό Ταμείο.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας δεν μπήκε στη λογική συγκέντρωσης χρημάτων και προσπαθούσε να κατευθύνει τις κάθε είδους προσφορές προς τους Δήμους.

Υπήρχαν όμως περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γι΄ αυτό αναγκάστηκε να ανοίξει έναν λογαριασμό, χωρίς καμιά διαφήμιση, στον οποίο κατατέθηκαν διάφορα ποσά όπως πιο κάτω αναφέρονται :

Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) : 40.000,00 €

Σωματείο Εργαζομένων στην IDEAL STANDARD : 2.000,00 €

ATTICA BANK : 15.000.00 €

Σωματείο Νοσηλ. Προσωπ. Π.Ε. Νοσοκομείου Χαλκίδας : 500,00 €

Παράσχου Ειρήνη (ιδιώτης) : 50,00 €

Ελληνοουκρανική Σκ. : 675,00 €

Ένωση Συν. Θεσσαλίας : 11.500,00 €

Λύκειο–Γυμνάσιο Αμφίκλειας : 196,00 €

Θηρεσία Ρόδη Μικελή (Αμφίκλεια–Ιδιώτης) : 100,00 €

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου : 2.000,00 €

PANEVOIKON ASSOCIATION OF OTTAWA

(Πανευβοϊκός Σύλλογος ΟΤΤΑΒΑΣ) : 5.316,03 €

Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας : 2.000,00 €

Το Επιμελητήριο Κύπρου πήρε την πρωτοβουλία και διέθεσε το αναγκαίο ποσό για την αγορά ενός αυτοκινήτου τύπου ΤΖΙΠ στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας (στη διάρκεια της πυρκαγιάς κάηκε και ένα καινούργιο αυτοκίνητο τύπου ΤΖΙΠ της Νομαρχίας).

Το ποσό των 79.337 € που συγκεντρώθηκε με σκοπό την ενίσχυση των πληγέντων θα διατεθεί ως εξής :

Από 10.000 € στις οικογένειες των πέντε συμπατριωτών μας που έχασαν τη ζωή τους στον αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον ένα που επέζησε με βαριά εγκαύματα και χρειάζεται στήριξη για την αποκατάσταση και την πρόσκαιρη ενίσχυση του.

Το υπόλοιπο ποσό των 19.337 € διατίθεται για τη διαμόρφωση του χώρου του μνημείου που ανεγείρεται στο σημείο της πτώσης του πυροσβεστικού αεροπλάνου (στον Πολυπόταμο του Δ. Στυρέων) και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι στην προσπάθεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, στις 23 Ιουλίου 2007.

Τα ονόματα των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας είναι :

ΣΤΟΪΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επισμηναγός

ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σμηναγός

Τα ονόματα των συμπατριωτών μας που χάθηκαν στην φωτιά του Μίστρου είναι :

ΛΙΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου

ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου

ΓΙΑΠΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου

ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρυσοστόμου

Ο τραυματίας που επέζησε με τα σοβαρά εγκαύματα και την βαριά αναπηρία είναι ο ΓΑΡΕΦΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου.

Με αυτή την επιστολή θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους πολίτες και τους φορείς που με δική τους πρωτοβουλία στάθηκαν αλληλέγγυοι στη συμφορά και στην καταστροφή του τόπου και φυσικά στον πόνο των συνανθρώπων μας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΘΑΝ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ